پیشبینی آب و هوا
۲ بهمن ۱۳۹۶, ۴:۵۱ ق.ظ
 

صاف
-6°C
رطوبت: 35%
سرعت باد: 4 km/h غربشمالغرب
تند باد: 7 km/h
اطلاعات بیشتر...
 
آخرین دیدگاه‌ها
آمار سایت
  • 0
  • 0
  • 120
  • 4,234
  • 70,920
  • 110,442
  • ۲۰ آبان ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده

اَشعار

اَشعار


شعر از روح الله پهلوری

مهد قومس از وجود چند شهر
یکه تاز دین و فرهنگ و هنر
دین اگر خواهی سراسر مومنند
مومن و وارسته و هم عالمند
چون گذر در شاهرود و دامغان
یا که نه ! اصلا تمام استان
غالبا فرهنگی و اهل هنر
لیک مطلب را بباید مختصر
مرد را باید شجاعت داشتن
هم بزرگی هم سیاست داشتن
من نجستم !! هیچ جای این دیار
جز به پلور ، سرزمین ماندگار
هست چندین تیره از مردان نیک
پلوری باشند تمامی چون رفیق
نامداران شجاعت پیشه اند
مردمانی سخت کوش، با ریشه اند
بارالها در پناه دین و دار
پروری را زنده و پاینده دار
هر کجا باشند این وابستگان
در پناه حضرتت ایمن بدان


نصاب پِلوِری ( پروری )

 اثر محمدرضا گودرزی پروری

   بیست و هشت مرداد ماه ۱۳۹۱

برابر با آسمان روز(۲۷) ساماه ۱۵۲۴تبری

 زادگاه و ملک من پرور بود

از رم و پاریس بالاتر بود

جایگاه شیر مردان و یلان

سرو کوهی و نشان سبز آن

سرزمین قهرمانان جوان

آن شهیدانی که رفتندآسمان

آشنا شو با کلام پروری

هست خویشاوند لفظ پهلوی

 بشنو از گودرزی شیرین سَخُن

فاعلاتن فاعلاتن فاعِلُن

 فیه پارو و گلو آمد گَلی

دان کبوتر کوهی ،  کوتِر چمبلی

توم زمان و نُج جوانه ، ما اِما

مویه موری ، رقص می باشد سِما

ذره سِرسیک و پرستو چِلچِلا

آذرخش اَلب و چراغ آمد چِلا

کوته و معلول و لنگ و دَره ، کال

صمغ اَنگُم ، برگ ولگ و شاخه خال

تاس بی مو و بز نر کَل بود

سازه جارو ، موش خانه گَل بود

 

 فرخه جُن رسوا و مشکل کَل کَله 

آنکه خال قهوه ای دارد اَلِه

غاز سیکا و حواصیل غاز کالِنگ

شوپه شب پا و چمن زاران اِلِنگ

گپ سخن ، زردک گَزِر ، شلغم شَلِم

بانگ و فریاد عروسی اِشتِلم

خار روی هر گون  باشد تَلی

کَش بغل ، پهلو پلی ، آلو هَلی

بیشه لیلِم ، قله کوه هم کَلِه

لرزه خُنِش ، گوشه وکنج است، وَلِه

نام سبزی تَچ چولا ، حالا اِسا

چِر پدر ، خواهر دِدا ، مامان نِنا

پوسته کُل ، آل و خاندان تَب لَبه

خاله مِرخا باشد و بابا بِبِه 

گاو ماده منگو ، یکسالش تَلِم 

استخوان ساق پا باشد قَلِم

سرفه کالِش ، دان تهوع اِزمِره

ترکه شیش و شیهه اسبان شِرِه

نغمه تبری ، بازی و کا، بِن برُش

جمعه روزآدینه ، جنبش رکّ و رُش

گاو نر وِرزا  ، چرا باشد چِکا

سرو کوهی اُرس و تخمش جَر کِکا

آل و فرزندان شود  زا و  زِکا

الِّه کرکس ، هسته باشد اِستِکا

عنکبوت است وَند و سنجد پِشتِنه

نعل نال و روزِ دی باشد دِنِه

مژدگانی می شود مِشتِلقُنه

غمزه مونه ، تخمِ مرغان، مِرغُنه

زن زنِندون و کلید آمد کِلی

کولی آواره باشد قِل قِلی

شب شو و  کاشِم خزه ، پرچین پَرنِد

تب تو و  هامون هِمِند، افرا اَوِند

خوشه ی پروین شَشِک ، رخساره دیم

رویه دیم و شعله ها بل  ، تو دَریم

دان برون را هم هَمِنده هم بِریم

صخره می باشد چِکِل ، اشکم بِتیم

سرفه کالِش ، قاشق چوبی کَچِه

کودکان را بی گمان دان وَچ وَچه ( با کنارهم قرار دادن دو اسم جمع بسته می شود )

مرد بی مو و بز بی شاخ  دَغ

آسِنی افسانه باشد ، وَک وزغ

 گریه برمه ، چانه ی کج  ول چَنِه

درمنه جاج و زمین باشد بِنِه

نعره شیر و پلنگ هان ، ناره است

دان الک پَرجِن ، گره گهواره است

لوچ ابله ، شِفت و گِج دیوانه است

گَژدِم عقرَب ، باپِّلی پروانه است

زنبور آمد زِرزِم و درهم هِدی

نی لـَلِه باشد ، کدو تنبل کَدی

ای نگارین جعد زلفت فِرفِری

کفش کُوش و شب پره شو پَرپَری

بِفرِه ابرو ، اهل پرور پِلوِری

آینه آرینه ، انگشتر مِری

ببری و بیدار و ببراز و پلِنگ

نام سگ باشد: چو قِرواش و نِهِنگ

دانه چینه ، ناو نو و آنان وِشون

آغل گاوان کالُم ، دیشب اَشون

گرگ وِرگ و مرغ کِرگ و تاب تو

تخم تیم و چرک لیم و خواب خو

گت بزرگ و دود آتش دی بود

زانوان هردو پا زوندی بود

زیر دیگ هر پلو ، رَندی بود

میمون اینجا ای پسر شادی بود

شیر میشان را بدوشند در بَرِه

تا بسازند آرشِه و لور و کَره

بره ی نوزاد شد خالک وَرِه

پنجره شد نیمدری و دره ها هم دَردَره ( با کنارهم قرار دادن دو اسم جمع بسته می شود )

شاپ گام و خوردنی شد خاردِشا

جید جلد و بید می باشد وِشا

وَرده بلدرچین ، مُما مادربزرگ

گاو نر وِرزا ، بِلاسا شد سترگ

آب کام اندر دهان خالی بود

لانه مرغ و سگان کالی بود

استخوان خاصره باشد کَلِک

کرکس اَلِّه ، قوطی روغن چَلِک

قطره تِپِّه ، بازی کردن کا بکاردن

تپه روک و تاب خوردن تو بخاردن

مجلس سوگ و عزا شد مرگه سر

آنکه خوی تند دارد گرمه سر

تشنه تشنا ، کم زنافر ،دیدگان چَش

سِرنِه سرنا ،کُّره کاره ، تیرگون رَش

پا، پِه و مرجی عدس ، نیلی کَئو

تش پولا آتش زنه ، برگو بئو

کر بزن خرمن زدن ، دائم دِدار

امتداد و روبرو باشد هِدار

ترکه های روی بام آمد اِجار

رود خشک آمد لِوار اُفنِه  آن سو ،

سا سیاه و مزرعه آمد زمین 

قوزک پا قوق و خاکستر کِلین

دان مکان استراحت ، دَم زَنون

غضروف بند بدن ، نرم اَستغون

سالیان قبل شد پارِنِدِرا

روز بعد و بعد از آن فِردُندِرا

شد درخشش بَل بَل ودرمان رِمون

آرزو اَرمُن بود ، حالا اَلون

 


 

خاک من پرور
خاک من ای پرور خوش منظرم
عاشق روی تو منم دلبرم
تشنه ام از جام وجودت هنوز
مست سبوی توشدم سینه سوز
ای که برازنده تر از ملک جی
بر  تو سزد تاج شه و تخت کی
زینت شش دونگ توئی پرورم
چون تو شوم از همگان سر ترم
کاه و گلت عنبر و عود است مرا
خاک رهت مهر سجود است مرا
چشمه ی آب تو مرا همچو می
فصل بهارم با تو حتی به دی
مزرع و دامان تو همچون بهشت
گویی خدا از تو گرفت رو نوشت
ونوشه و شقایق و سنبلت
نرگس و پامچال و رز پرگلت
هد هد و قرقاول و تیهو ی تو
بز و کل و گوزن و آهوی تو
مسافر خسته چو شد میهمان
سرو  و صنوبر تو شد سایبان
دمی در آسایش و آسودگی
دم بزند با همه ی خستگی
عشق من ای کعبه ی راز و نیاز
خالق هستی ز تو شد سرفراز
مادر شیران و پلنگان و باز
از چه سبب خفته ای در خواب ناز
از چه غمینی ؟گو که شادت کنیم
جان ,طلبی ؟گو که نثارت کنیم
دشت تو سر مست جوانان شده
موسم خوشنودی یاران شده
وقت سحر گه شده و شادی ات
همت ما طالب آبادی ات
باز تو را ورد زبان می کنیم
شاخص و انگشت نشان می کنیم
زنده و جاوید , بمان برقرار
عمر تو بادا ز  هزار  تا هزار
گر چه علی گشته ز خاکش غریب
واله و شیدای تو باشد عجیب  … ( علی احمدیان پروری )


 پلور و چارصد خانوار             نداشتنه آروم قرار
 کاشکی که بلوانییبو            دعوا به صحرا نییبو
اوفتاب کالورد جه سر زوئه      اون ور ایوارجه پرزوئه
رجه بیو ون ارس دار             کالورد و من جانایوار
بارون ده گوتنه وارش            خارش گوتنه هارش
مازندرون یربند بیه               لله ون هفت بندبیه
هابه کدی ها به خیار          دیگه دنیه چاربدار
باموئه درزی و خیاط            تخت سر هاکارده وهبساط
کنی وه وه رخت دوجنه       پسر کنی دوماد بونه
نومزه دانه مونه مونه          پیشتر انه مره گونه
پییز عروسی گندیمیه         عاروس چر ویندیمه
فنر و لمپا و شیشه             آفن دره , تور و تاشه
دوش توره و چراغ موشی     بارده دیگه اون دلخاشی
هلی نی نی مره ونه           مم قاسم سی مره ونه
الله بال وپر ده کونه           چکل چیکون   سرونه 
  مشدی اگه پدا نیه               ون موزر صدا نیه
کالورد و رجه و ایوار              هستنه دایمبرقرار
اسا هارش جان برار            زارت دره یک کال دیفار
 بی عار خلق شهرستونی      درنه هر هفته  مهمونی
   لو زندنه دیفار دره              تر زندنه فک دار دره      
عاصیه بیچاره زرشک              نو ماشین و تازهچمشک

یور شونه باغ و در دره           خون برمنه اشکار وره

با تشکر از جناب آقای مهندس محمد رضا گودرزی و جناب آقای حسین ملکی

سروده ای از احمد ملکی

زدست زمانه دلم خون شده است

که رسم عشایر دگرگون شده است

نه چابک سوار و نه کهنه رباط

یلان و دلیران  برفتند ز یاد

کجایند مردان شیرین بیان

پریدند و رفتند همه از میان

ز دست زمانه بباید گریست

ز برنو بدستان دگر یاد نیست

دریغا کجایند شیران نر

تفنگهای برنو و اسب کهر

کجایند زن های چارقد به سر

نشینند و زایند شیران نر


مرگ

شعر از ناشناس 

پروریزه توسط رضا درویش

پیر بَویمِه إسا دیگِه کارچِه ماهِه

إشنامبِه عزراییله سَر و صِداهِه

گُوش هادین سَرگاذِشت آخِر راه

جانِ خادا هَستِه تِن پِشتُ و پِناه

خاک هیچ وَخت أز آدِمی سِر نَوونِه

آدِمی عِزاییلِوِه  دِر نَوونِه

بَمِردِه روز کِه یِک آخِیجِه مَستِمِه

مَعلومِه کِه أز فَقیری بیکَسِمِه

تا دَرِمِه هِیچ کَس أم خاهون  نیهِه

أم وُجود هیچ کَس گَمون نَیهِه

بَمِردِمِه جَم بُونِه فامیلُون

اونِم یِک درمیون چارتا فَقیرُن

إشنامبه وَچِویلِهِ بِرمِه زاری

بِرارِه آه و ناله و خاخِرِه موری

هِچکِس نَشونه وِشون سَردِره کَش هاییرِه

وشُوندِرِه دِلداری هادِئه خاش بالِه سَر بِییرِه

بِرار و خاخِرِم أنده نِدار!

پِر أز مُحِبَت !

کی هَستِه ون خَریدار؟

خُب هارشی مِردِشوردِرِه

 خَستِه کِه بُونِه

أم چِر مار گور دِ رِ گونِه

کله و چَشِه هَنو نِهیتِه اُورِ شَندِنِه اَم سَر

خیال کاندِه هَستِمِه وِنِه دَردِ سَر

بَشوردِه نَشوردِه اِما رِ اِئِلنِ تابوتِ سَر

اِسبِه جِلدِرِه پیچِنِه مِن دور و وَر

دیگه کم بونه همه ی درد سر


مهندس محمد رضا گودرزی

دوست فرهیخته ام رضای عزیز ، چند ماه گذشته ، پستی را درفیسبوک قرار داده اند که چند بیت شعر است . دیدم این شعر از لحاظ وزن و قافیه می لنگند . این چند بیتی که رضاجان نوشته اند مخدوش شده ی شعر بلندی هست که فرهود جلالی کندلوسی سال ها پیش سروده اند و در مازندران مورد استقبال مردم قرار گرفت.
شعر آقای کندلوسی الهام گرفته ی یک چهارپاره است از امیر پازواری شاعر دلسوخته و عاشق قرن نهم و دهم هجری که به زبان تبری شعر می گفت . این دوبیتی در کل تبرستان کهن بین عامه مردم رواج داشت . شما می توانید این چهارپاره را در کنزالاسرار مازندرانی ببینید:
قالی سرنیشتی، کوبِ تری ره یاد دار
امسـال سری پار ِوشنی ره یاد دار
اسب سواری دوش چپی ره یاد دار
چکمه دپوشی لینگ تلی ره یاد دار
***
من با اجازه رضا جان و آقای جلالی کندلوسی کمی در شعر دست برده ام و به گویش پروری نزدیک کرده ام. در اصطلاح امروزی پروریزه کرده ام . امیدوارم به بن مایه های اخلاقی نهفته در آن توجه شود ./ که میراث خود را بدارید دوست / که گنجی زپیشینیان اندروست .

امسال اگه سِر بویهی ، پارِسختی ره یاد نکن
حاجی ؛ تن اشکم پی بزو ، پارِ وشنی ره یاد نکن
وقتی که شق شق راه شونی لِنگِ تَلی رِه یاد نَکُن
بُبا ، ُممای یادگار، مرس و قلی ره یاد نکن
شکرِ خادا تن وضع خوبه، بیچارگی رِ ه یاد نَکُن
چهار نَفِر رِییس بوی ، گَتی خوردی رِه یاد نَکُن
چارجا تره ریش گیندنه ، قوم و خادی ره یاد نکن
تنیس و فوتبال کا بکن ، چو و گالی ره یاد نکن
چند تا زوون با یاد بِهیر ، خاش پلوِری رِه یاد نَکُن
لوسِتر دانی یا چلچراغ ،چراغ موشی ره یاد نکن
موز و آناناس ِ بخور ، اون ترش هلی ره یاد نکن
با شور و مستی جاز بزن ، خاش کتولی ره یاد نکن
سانتافه ره سوار بواش ، قاطر موشی ره یاد نکن
خاش توم ضعیف تر بَدیهی مردُنگی ره یادنکن
پلورِ نوم اِنه میون ، اون سروِری ره یاد نکن
اسا هستی نخارده مست ، فردا پیری ره یاد نکن
ویندی خاش حق جه نرسنی ؛ دلاوِری ره یاد نکن
چارتا؛ بی تربیت بَدی ؛ رجه ی خی ره یاد نکن
گونّه ، اِسا بادوک بوی ؛ تور و چلی ره یاد نکن
مردم پیاده ته سوار ، دَر به دَری ره یاد نکن
اون مبلِ سر تِه لم دِنی، کانه قالی ره یاد نکن
ماکروفر سولار دانی ؛ تندیرِ دی ره یاد نکن
ویلا بساتی رج به رج ، چاروه داری ره یاد نکن
قِوا تِنی نو بویه ، تَنگ و کَشی ره یاد نکن
آنتالیا ؛ با دور بزن ؛ اون ساستلی ره یاد نکن
تنگه و ایوار و کالورد، جازن پلی ره یاد نکن
هرروز گه دلتنگ بویهی؛ پشت خانه سی ره یاد نکن
به یاد شِرون وطن ؛ پلنگ کالی ره یاد نکن
قارنج و کوتر ؛ چَش به راه ؛ اون کُک دری ره یاد نکن
(توضیح : ساستِلی ، تنگه ، ایوار ، کالورد ، جازن پلی ، پشت خانه سی ، پلنگ کالی نام مناطق گوناگونی در پرور هستند)


شعر از مهندس محمد رضا گودرزی

لَــلهِ بِرمِه گَلی غم دانِه  اَمشو

میا اَسری وشَبنَم دانِه  اَمشو

چَمبِلی سر هِدائِه تَبِری ره

هِلالِه داغِ هَمَدم دانِه  اَمشو

برگردان :

نی گریان است و غم دارد امشب

هوای ابری ، اشک و شبنم دارد امشب

کبوتر کوهی آواز سرداد

لاله کوهی داغ همدم دارد امشب


 

شهید علیرضا فراهی

پاسدار شهید مهندس علیرضا فراهی ( ملکی )

فرزند : احمد

متولد : یکم فروردین ۱۳۶۲

تاریخ شهادت : ۲۹ تیر ۱۳۸۷

محل شهادت : نوار مرز ایران و عراق – آذربایجان غربی _ درگیری با گروه پژاک

از شهدای امنیت ملی

مدرسه پرور

پرور اولین روستای دودانگه مازندران بوده است که دارای مدرسه شد.

 اولین مدرسه به سبک امروزی در پرور در سال ۱۳۳۱ تأسیس شد.

 این مدرسه ابتدا در منزلی تشکیل شد و در سال ۱۳۳۳ توسط مردم و با دستور و حمایت سهراب محمودیان مدرسه اصلی ساخته شد.

 این مدرسه که در محل تکیه قرقچی‌ها ساخته شد، در سال ۱۳۵۷ تعطیل شد.

تصاویری از دانش آموزان و معلمان و اهالی پرور

برای مشاهده سایز بزرگتر عکس روی عکس مربوطه کلیک نمایید .

mohamadnejad

معرفی استاد مهدی محمد نژاد – معلم، محقق و شاعر که یکی از معلمان زحمتکش روستای پرور بود .

مهدی محمدنژاد، فرزند احمد در سال ۱۳۱۶ در کیاسر مرکز بخش چهاردانگه شهرستان ساری، در یک خانواده مذهبی دیده به دنیا گشود. تحصیلات ابتدایی را در کیاسر به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل در مقطع  متوسطه راهی ساری شد. ایشان موفق به اخذ لیسانس ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران شد. ایشان بیش از  چهل سال در دبیرستانها و دانشگاههای استان، خستگی­ ناپذیر تدریس نمود.

  ایشان در مرداد سال ۱۳۸۱ بر اثر ضایعه مغزی دار فانی را وداع گفتند و به ملاقات حضرت دوست شتافتند.

منبع : سایت چهاردانگه نیوز

تبریک به عزیزان

با سلام خدمت تمامی بزرگواران ضمن تقدیر و تشکر از حضور چشم گیر و گسترده مردم عزیز روستای پرور که با شرکت گسترده خود در انتخابات اولین دوره شورای اسلامی روستای پرور حماسه ی بزرگی را رقم زدند . ضمن تبریک به نمایندگان منتخب مردم جناب آقای علی رئیسیان و جناب آقای محمد درویش و جناب آقای پیمان یزدانی امیدوارم که این عزیزان در راه پیشرفت و آبادانی روستای عزیزمان تلاش کرده و در راه خدمت رسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند .

موفقیت روز افزون این عزیزان را در عرصه خدمت به مردم از خداوند مسئلت دارم.

تعداد کل رای دهندگان ۵۸۰ نفر

جناب آقای علی رئیسیان ۱۴۴ رای

جناب آقای محمد درویش ۱۳۷ رای

جناب آقای پیمان یزدانی ۱۱۲ رای

جناب آقای رشید محمودیان ۱۰۹ رای

جناب آقای حسن ملکی ۱۰۸ رای

جناب آقای اردلان درویش ۱۰۵ رای

جناب آقای علی محمودیان ۹۸ رای

جناب آقای خسرو محمودیان ۷۲ رای

جناب آقای رشید ملاییان ۶۶ رای

جناب آقای فرهاد رئیسیان ۵۰ رای

جناب آقای رحمت محمودیان ۴۷ رای

جناب آقای محمد درویش فرزند محمد اسماعیل ۴۷ رای

با تشکر از حمید رئیسیان به خاطر اعلام آمار نهایی

علی رئیسیان

علی رئیسیان
فرزند مرحوم حسین
متولد ۱۳۴۰
مدرک تحصیلی :  لیسانس فنی
دبیر بازنشسته

ساکن سمنان
بیش از بیست سال فرمانده پایگاه بسیج عشایری مالک اشتر پرور
چهار دوره رئیس شورای حل اختلاف پرور
دو دوره عضو شورای عشایری پرور
هفت دوره رئیس ستاد برگزاری یادواره شهدای پرور

محمد درویش

محمد درویش

فرزند مرحوم حسینعلی

ساکن سمنان

پیمان یزدانی

پیمان یزدانی

فرزند مرحوم فریدون

محل تولد : آمل

تاریخ تولد : ۱۸ آذر ۱۳۴۸

ساکن : سمنان

مدرک تحصیلی : کارشناس(لیسانس) برنامه ریزی شهری -کارشناس (لیسانس) مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

شغل : مدیر کنترل کیفیت گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

 

 

 

محراب رئیسیان

محراب رئیسیان

محل تولد : ساری

نام پدر : ایرج

تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۴/۱۵

ساکن : ساری

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد رشته حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات

سوابق تحصیلات دانشگاهی

دیپلم حسابداری بازرگانی هنرستان فیروزیان ساری معدل ۱۷٫۳۵
کاردانی حسابداری بازرگانی دانشگاه عالی فنی محمد باقر(ع) ساری معدل  ۱۷٫۴۸
کارشناسی علمی کاربردی حسابداری دانشکده آموزش عالی ادیب مازندران معدل ۱۶٫۵۵
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات معدل ۱۷٫۳۰

سوابق دوره های آموزشی

مهارت های کسب و کار و کارافرینی ۵۰ ساعت اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران ۱۳۸۹
مهارت آموزش فنی و حرفه ای رایانه کار حسابداری(درجه یک) ۹۶ ساعت سازمان آموزش و فنی وحرفه ای کشور ۱۳۸۸
آشنائی با آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و نحوه بررسی و تکمیل پرونده در سامانه ساجات ۸ ساعت سندیکای صنعت برق ایران ۱۳۹۱
اقتصاد مقاومتی ۸۰ ساعت مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس ۱۳۹۴
دوره تخصصی شرکت در مناقصات بین المللی یونیدو ۸ ساعت دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت ۱۳۹۴

سوابق کاری

شرکت مهندسی نیکان نیرو صنعت(مدیر امور مالی و اداری) ۷ سال ۱۳۸۷ تا کنون ساری،کیلومتر ۵ اتوبان ساری به قائمشهر
موسسه حسابداری دهکده حساب آرامش(رئیس هیئت مدیره) ۲ سال ۱۳۹۲ تا کنون ساری،خیابان قارن،جنب پاساژ الهیه
مجتمع فرهنگی ،آموزشی و تفریحی سلیمان تنگه(مدیر امور مالی و اداری) ۳ سال ۱۳۹۱ تا کنون ساری،کیلومتر ۴۰ جاده دو دانگه
شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال(کارآموز) ۶ ماه ۱۳۸۷ ساری،بلوار آزادی،سه راه ام ام

همکاری با ارگان ها و شرکتهای :

شرکت مهندسی کاسپین سازه ساخت- شرکت خطوط انتقال نیروی ملک نیرو-شرکت ساختمانی و نقشه برداری سازه پرچین خزر- ارشد پژوه صنعت برق-موسسه
حسابرسی کاربرد ارقام ،موسسه حسابرسی پرسین پاد ،شرکت صنایع پلاستیکی پوررضا،شرکت تعاونی حمل و نقل شماره یک ساری،شرکت تدبیرکاران مازند،شرکت
کاسپین نیرو گستر قائم،شرکت یگانه پردازان زرین،شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران،نمایندگی مجاز ایران خودرو(عمادیان)،شرکت تولید تیرهای بتنی کوروش
افروز،شرکت صلب سازه طبرستان،شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال،شرکت خزر برق ساحل،شرکت مازند نیرو ،اتحادیه املاک شهرستان ساری،اتحادیه آهن فروشان
شهرستان ساری،اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و…

سوابق همایش ها و سمینارهای برگزار شده

اولین کنفرانس حقوق و امور قضائی مرکز همایش های تلاش تهران ۱۳۹۴
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۹۴
دومین کنفرانس آینده پژوهی،مدیریت و توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۴

تالیفات

مدیریت سود(جریان وجه نقد آزاد) انتشارات سخنوران ۱۳۹۴

چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی ( بیش از ۳۰ مقاله ی بین المللی )

عنوان ، محل انتشار ، سال تألیف
The impact of price bubble and loss aversion of shareholders on nonfundamental value of companies listed on TSE ( Academic Journal of Research in Business and Accounting” (AJRBA)
۲۰۱۶

مقالات ، عنوان ، نام و محل کنفرانس ، سال ارائه
Moderating role of corporate governance and ownership structure, free cash flow and earnings management
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت،علوم مهندسی و هنر – بلژیک – بروکسل ۲۰۱۶
tasyrhbab loss aversion tendencies precious and non-institutional shareholder value of companies listed on the Exchange Drbvrs
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، علوم مهندسی و هنر – بلژیک – بروکسل ۲۰۱۶
Investigating the factors affecting employees organizationl commitment and entrepreneurship in organization
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری-استانبول- ترکیه ۲۰۱۶
The effect of entrepreneurship training and skill training on human resources productivity of vocational and technical
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی-امارات – دبی ۲۰۱۶
Investing Network Model of Cooperation Dimensions with the Strured Approach and Fazzy Topsis in Potential of Employment in Cooperatives
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران – مالزی ۲۰۱۶
The Role of Export culture ,Education and Financial Development in the Impact of Exchange Rate Fluctuation on Export Growth
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران – مالزی ۲۰۱۶
نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود …  دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین سال در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در کشور مالزی سال ۱۳۹۴
بررسی مدل شبکه ای نوآوری تکنولوژیک اینکرومنتال ورادیکال بارویکردمعادلات ساختاری و تاپسیس فازی درصنایع کوچک ومتوسط کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴
بررسی جریان وجوه نقد آزاد بین دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و مدیریت سود دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه اقتصادی در دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۴
نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴
تعیین ارتباط بین قانون مجازات اسلامی و نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری با مدل دلفی فازی اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی ۱۳۹۴
مقایسه بیکاری باجرائم کیفری و مالی درلایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری و اتخاذ سیاست های مناسب اشتغالزایی با مدل سری زمانی اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی ۱۳۹۴
نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
مدیریت سود و جریان وجوه نقد آزاد دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در شیراز  ۱۳۹۴
بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی ۱۳۹۴

داوری در کنفرانسها و عضویت در انجمن ها و تشکل ها

اولین کنفرانس بین المللی عمومی انسانی ،مدیریت و تحقیق در عملیات در کشور اتریش شهر وین در تاریخ ۲۰ تیر سال ۱۳۹۵
عضو انجمن حسابداری ایران
پژوهشگر شبکه پژوهشگران ایران با کد پژوهشگری : ۹۸۱۱۲۷۱۰۰۰۰۷۶
عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
عضو مرکز بین المللی دانشجویان به شماره s700300438462L 

نشان ها و تقدیر نامه ها

عنوان محل ارائه سال اخذ
ایتالیا ۲۰۱۵ ANCCP CERTICIFATE ANCCP ACADEMY
استرالیا ۲۰۱۵ Equal Assurance Certificate of attendance
۲۰۱۶ Austrlian universal academy This certificate is proudly awarded
تقدیرنامه حسن اجرای کار شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال ۱۳۹۳
تقدیرنامه حسن اجرای کار فرمانده مرکز مقاومت بسیج و رئیس بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو ۱۳۹۴
تقدیرنامه ارتقای فرهنگ مالی،حسابداری و مالیاتی نماینده مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی(محمد دامادی) ۱۳۹۳
تقدیرنامه حسن اجرای کار شرکت مهندسی نیکان نیرو صنعت ۱۳۹۰
تقدیر نامه فرهیخته برتر دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری ۱۳۸۹
تقدیرنامه مقاله برتر با عنوان بررسی مدل شبکه ای نورآوری تکنولوژیک اینکرومنتال و رادیکال با رویکرد معادلات ساختاری و تاپسیس فازی در صنایع کوچک و متوسط دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴
تقدیرنامه مقاله برتر دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴
تائید صلاحیت علمی توسط عضو هیئت علمی،حسابدار رسمی و حسابرس مورد تائید دیوان محاسبات دکتر علی جعفری ۱۳۹۴

 

مجید رئیسیان

مجید رئیسیان

متولد : ۳۰ شهریور ۱۳۶۳

نام پدر : محمد ولی

ساکن : ساری

دانشجوی کارشناسی موسیقی در رشته نوازندگی ایرانی

فراگیری مقدمات موسیقی از سال ۱۳۷۴

بهره گیری از اساتیدی چون اردوان کامکار .کیومرث وندادی . پشنگ کامکار . هوشنگ کامکار . ارژنگ کامکار . پرویز مشکاتیان
نوازنده سنتور و  اهنگساز و سرپرست گروه همنوازان و سنتورنوازان ماهان
فعالیتها :


آهنگسازی آلبومهای شوره . رازسنتور . سوی خرابات . مشدی پِلوری ، بانو جان . تردید
مؤلف کتابهای مجموعه اتودهایی برای سنتور در دوره متوسطه و دوره عالی و دوره ابتدایی . بانو جان ، بیایید سنتور بنوازیم (زیر چاپ)
کسب مقام برتر در دو دوره جشنواره موسیقی ملی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
کسب مقام برتر در رشته آهنگسازی در اولین جشنواره تولیدات مراکز علمی و کاربردی کشور در هرمزگان
کسب مقام برتر در رشته آهنگسازی در جشنواره تولیدات رادیویی مراکز کشور برای برنامه هدیه خدا
اجراها و کنسرتهای متعدد در داخل و خارج از کشور ( آلمان. نروژ. سوئد. چین. امارات. قطر. ترکیه. انگلیس و …)
همکاری با خوانندگانی و نوازندگانی چون عبدالحسین مختاباد . علیرضا افتخاری ، وحید تاج . شهرام ناظری . کیوان ساکت
عضو خانه موسیقی از سال ۱۳۸۴ تا هم اکنون
عضو انجمن موسیقی مازندران در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
سابقه تدریس از سال ۱۳۷۹ تا هم اکنون در مراکز فرهنگی و هنری کشور و استان
همکاری و ضبط و آهنگسازی در بیش از ۱۲۰ قطعه موسیقی با کلام و بی کلام در صدا و سیمای استان ها و کشور
همکاری در آلبومهایی چون ( البسو . درکا  . جادوی نی . آزادگله . حافظ خوانی ).

ضبط سنتور نوازی و موسیقی اصیل ایرانی برای تلویزیون و رادیو ( آلمان ، انگلیس ، هلند )

چند ویدئو از مجید رئیسیان

چهار مضراب همایون
سنتور:مجید رئیسیان تمبک:مسعود اسماعیلی اجرای گرگان

آهنگ مَشدی پِلوِری

ترانه “مشتی پِلوِری ”
(بر اساس یک ملودی قدیمی مازندرانی)

خواننده: علی اصغر رستمی
آهنگساز و تنظیم کننده: مجید رئیسیان
شعر: فولک
آلبوم: مَشتی پِلوِری، گروه همنوازان ماهان
سرپرست گروه: مجید رئیسیان
تهیه و پخش: ساری، شرکت سارو صدا

 

فعالیت های آقای مجید رئیسیان آهنگساز و نوازنده ی سنتور

 

دانلود اجرای آهنگ مشدی پلوری توسط گروه آقای مجید ریئسیان

آهنگساز, سرپرست گروه و نوازنده سنتور: مجید رئیسیان

نوازندگان:
*سید جمال محمدی: کمانچه للِه وا
*علیرضا اسلامی شیروانی: دوتار
*ارسلان طیبی: للِه وا
*سید جلال محمدی: دوتار, دایره,نقاره
*مهدی ابراهیمی: نی
*حنیف شهمیرزادی: تار, تارباس
*رضا حسین زاده: تمبک
*حسین شهمیری: دف
*محمدزمان اسماعیلی: کمانچه التو
*مازیار منصوری: کمانچه باس
*وحید میری: سرنا, قِرنِه
*فرزاد محمد نژاد: تار, عود
*ارش موسوی: تارباس
*وریا کریمیان: دف
*مهدی قلی زاده: کوزه, کرپ, تامبورین
*محسن دِهینی: ویولن, ویولن التو
*مرتضی بسکابادی: ویولن
*جمیله محمدی: همخوان
*علی اصغر رستمی: خواننده
*مجید رئیسیان: سنتور, دهل
تاریخ ضبط: ۱۳۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳
تولید: ساروصدا

امیر سرلشگر تکاور شهیدعباس محمودیان

امیر سرلشگر تکاور شهیدعباس محمودیان

نام پدر : غلامحسین

تاریخ ولادت : ۱۳۳۵

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۶/۳۱

محل شهادت : پسوه ی کردستان

محل دفن : امام زاده یحیی بن زید گنبد کاووس

کتاب فرمانده من کتابی است در مورد رشادت های فرماندهان جنگ که در این کتاب چند صفحه ای را هم در مورد دلاوری های شهید سرگرد عباس محمودیان نوشته شده است که من قسمت مربوط به شهید سرگرد عباس محمودیان را به صورت پی دی اف آماده و برای دریافت در سایت قرار دادم .

دریافت کتاب فرمانده ی من

farmande

ورود به سايت
نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید پرور چیست ؟

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com